sản phẩm

Dịch Vụ

Hổ trợ về dịch vụ và Kỹ thuật có ý nghĩa rất quan trọng đối với người sử dụng, giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về các  tính năng của sản phẩm, vận hành và ứng dụng, bảo dưỡng và bảo quản đúng thiết bị. Điều này sẽ giúp có sự lựa chọn và sử dụng đúng thiết bị đến nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí chi phí, kéo dài vòng đời sử dụng của sản phẩm, có các phụ kiện chính hãng và quy trình sửa chữa kỹ thuật hợp quy.