Nhảy đến nội dung
x
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Classic rope bag for easy transportation and stowage of climbing rope. Max. rope length Ø11mm: 1300m
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Dây thừng X-trem sử dụng cho nhiều ứng dụng công việc, trong nhiều môi trường khác nhau Khả năng chống mài mòn và chống trượt cực kỳ tốt. Sử dụng cho những công việc có nguy cơ mài mòn dây và yêu cầu dây có độ bền cao.
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Dây thừng X-trem sử dụng cho nhiều ứng dụng công việc, trong nhiều môi trường khác nhau Khả năng chống mài mòn và chống trượt cực kỳ tốt. Sử dụng cho những công việc có nguy cơ mài mòn dây và yêu cầu dây có độ bền cao.
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Dây thừng X-trem sử dụng cho nhiều ứng dụng công việc, trong nhiều môi trường khác nhau Khả năng chống mài mòn và chống trượt cực kỳ tốt. Sử dụng cho những công việc có nguy cơ mài mòn dây và yêu cầu dây có độ bền cao.
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Túi đựng dây thừng với thiết kế đơn giản, dễ dàng vận chuyển, lưu kho. Chiều dài chứa tối đa cho dây Ø11mm: 90m
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Túi đựng dây thừng với thiết kế đơn giản, dễ dàng vận chuyển, lưu kho. Chiều dài chứa tối đa cho dây Ø11mm: 130m
Subscribe to Dây