Nhảy đến nội dung
x
The MILAN ROPE is compatible with all MILAN rescue devices. The rope has a low stretch and stitched ends with Kobra Twistlock carabiners.
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Túi đựng DUFFLE với thể tích lớn, chứa được nhiều trang bị cùng lúc.
The MILAN ROPE is compatible with all MILAN rescue devices. The rope has a low stretch and stitched ends with Kobra Twistlock carabiners.
The MILAN ROPE is compatible with all MILAN rescue devices. The rope has a low stretch and stitched ends with Kobra Twistlock carabiners.
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
The MILAN ROPE is compatible with all MILAN rescue devices. The rope has a low stretch and stitched ends with Kobra Twistlock carabiners.
Dây thừng X-trem sử dụng cho nhiều ứng dụng công việc, trong nhiều môi trường khác nhau Khả năng chống mài mòn và chống trượt cực kỳ tốt. Sử dụng cho những công việc có nguy cơ mài mòn dây và yêu cầu dây có độ bền cao.
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
The MILAN ROPE is compatible with all MILAN rescue devices. The rope has a low stretch and stitched ends with Kobra Twistlock carabiners.
Dây thừng X-trem sử dụng cho nhiều ứng dụng công việc, trong nhiều môi trường khác nhau Khả năng chống mài mòn và chống trượt cực kỳ tốt. Sử dụng cho những công việc có nguy cơ mài mòn dây và yêu cầu dây có độ bền cao.
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Subscribe to Dây