Nhảy đến nội dung
x
Khả năng bảo vệ tác nhân cơ học chống chịu hóa chất tốt
Cung cấp khả năng bảo vệ chống chịu hóa chất tuyệt vời
Kết cấu vô cùng dẻo dai đảm bảo khả năng vận động thoải mái, phù hợp sử dụng bảo vệ với những hóa chất cơ bản
Khả năng bảo vệ chống chịu hóa chất tuyệt vời
Subscribe to Găng Tay Chống Hóa Chất